You are here

Hovedpunkter
22/08/2017

Kontroll- og varslingssystemer fanger opp tidlige tegn på arbeidsrelaterte sykdommer

Varslings- og kontrollsystemene gjør det mulig å påvise nye eller framvoksende arbeidsrelaterte sykdommer og er nyttige som supplement til offisielle yrkessykdomstall. EU-OSHA har gjennomgått litteraturen om det begrensede antallet varslings- og kontrollsystemer som er innført, for å vurdere fordelene ved dem.

De kan bidra til å målrette tiltak og forebygging på arbeidsplassen.

EU-OSHAs gjennomgang inneholder eksempler på god praksis og setter søkelyset på betydningen av bedre integrasjon av vurderingene av eksponering på arbeidsplassen, øke dekningen av bestemte grupper arbeidstakere og sykdommer og nå ut til de rette aktørene for å få maksimal nytte av disse systemene.

Last ned hele rapporten her

Finn ut mer om farlige stoffer og arbeidsrelaterte sykdommer

Les om betydningen av overvåking av nye og framvoksende HMS-risikoer