Sikkerhet og trivsel hjemme og på jobb: Du har rett til å trives

Image

© len44ik - stock.adobe.com

Det kan virke som et privilegium å jobbe i trygge omgivelser og tilbringe kvalitetstid med familien. Men i EU er dette rettigheter for alle arbeidstakere.

I EU finnes det en øvre grense for ukentlig arbeidstid på 48 timer, og man skal ha nok fri mellom arbeidsdagene til å hvile og pleie privatlivet. For EU er din velferd en prioritert oppgave. 

Dette innebærer også at minstekravene til et godt arbeidsmiljø skal overholdes i alle bransjer, og at man skal ha rett til å si fra når noe føles galt. 

Målet med den europeiske søylen for sosiale rettigheter og den tilhørende handlingsplanen er at man skal kunne gjøre karriere og leve et meningsfullt liv, slik at man ikke trenger å velge mellom det ene eller det andre.

Les mer om dine rettigheter og kampanjen «La oss få det til å fungere»

Sjekk EU-OSHAs publikasjoner om sikkert og godt fjernarbeid.