You are here

Hovedpunkter
12/09/2017

Informasjonsark om “Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder” er tilgjengelig på flere språk

Oppsummeringer av hovedfunnene i det treårige prosjektet “Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder – helse og sikkerhet på arbeidsplassen i lys av en aldrende arbeidsstyrke” er nå tilgjengelig på 19 språk.

Informasjonsarkene ser nærmere på hvilke fordeler organisasjonene kan ha av eldre arbeidstakere, den økte risikoen på arbeidsplassen for kvinner og hvilke ordninger for rehabilitering og tilbakevending til arbeid som finnes i Europa.

I tillegg gir de en oversikt over politikker og strategier som er iverksatt med tanke på å holde Europas aldrende arbeidsstyrke i arbeid.

Las ned informasjonsarkene og se hvilke andre temaer som tas opp

Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder: Sluttrapport med samlet analyse

Finn ut mer om prosjektet “Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder”