Rollen til forebyggende tjenester for å sikre bedre HMS-praksis og bærekraftig samsvar

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Fagpersoner innen HMS og deres praksis, har måttet endre seg med tiden for å forbli relevante. Et nytt diskusjonsdokument undersøker rollen til forebyggende tjenester for å støtte samsvar med HMS-standarder i den europeiske union. Dokumentet identifiserer manglende kunnskap og hovedspørsmål for profesjonell praksis innen HMS, sammen med utfordringene for politikk og forskning.

Det er variasjoner innen opplevelsen av HMS-tjenester mellom medlemsland, basert på analysene til Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER). Utfordringer inkluderer kvalitet på tjenesten og et skifte fra uavhengighet mot bedrifters kapitalmakt.

Les diskusjonsdokumentet Occupational safety and health prevention services / experts in Europe

Finn OSHWiki-artikkelen om forebyggende tjenester for å støtte HMS i Europa, Analysis of findings from ESENER 3 on prevention services to supporting OSH in Europe

Se vårt temaavsnitt Improving compliance with OSH regulations