Hovedpunkter
15/09/2020

Tryggere arbeidsplasser med OiRA i disse koronatider: eksempelet Frankrike

 © EU-OSHA

Hvordan kan vi bidra til at små bedrifter kan holde sine ansatte trygge, spesielt nå når covid-19 har skapt en helsekrise verden aldri tidligere har sett? Frankrike har nylig kommet opp med en tilskuddsordning som løser dette på en elegant måte.
Bedrifter med færre enn 50 ansatte ble oppmuntret til å investere i forebyggende tiltak, også mot covid-19, og siden mai har inntil 50 prosent av kostnadene kunnet dekkes gjennom tilskudd fra CNAM, den franske syketrygdkassen. Et av vilkårene for å søke er at bedriften må ha gjennomført en risikovurdering på arbeidsplassen, helst ved bruk av OiRA-verktøyet (Online interactive Risk Assessment).
Siden da har over 7000 arbeidsplasser i Frankrike blitt risikovurdert ved hjelp av OiRA-verktøy, i bransjer som for eksempel veitransport, hotell og restaurant og detaljhandel.
En annen tilskuddsordning skal lanseres i september, og i den forbindelse arbeider INRS, Frankrikes nasjonale institutt for forskning og sikkerhet for forebygging av arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer (INRS), på flere verktøy som skal publiseres, blant annet for kontorarbeid, med en egen del for fjernarbeid, slaktere, fiskebutikker, bakerier og så videre.
Dette er et eksempel til etterfølgelse som kan inspirere andre medlemmer av OiRA-samfunnet til å følge denne vellykkede kampanjen.
Sjekk ut de ni OiRA-verktøyene som er tilgjengelig i Frankrike, og de mange andre i andre land.