Hovedpunkter
07/12/2018

Psykososial risiko, stress og muskel- og skjelettlidelser – en praktisk veiledning for småbedrifter

Arbeidstakere i Europa har større sannsynlighet for negative konsekvenser av psykososial risiko, stress eller muskel- og skjelettlidelser enn noe annet arbeidsrelatert helseproblem. Disse helseproblemene kan få store konsekvenser for både den enkelte og for bedriften da de ofte fører til langtidssykmeldinger.

For mange små og svært små bedrifter kan det være vanskelig å håndtere disse problemene. Det er derfor vi har laget en praktisk veiledning. Der skisserer vi en femtrinns prosess for å gjøre arbeidsmiljøet bedre, med mange nyttige tips, enkle teknikker og direkte råd for å hjelpe småbedrifter til å forebygge og håndtere psykososiale risikoer, stress og muskel- og skjelettlidelser.

Last ned veiledningen

Se temasidene om stress og psykososiale risikoer og om muskel- og skjelettlidelser