Psykososiale risikoer og hvordan de påvirker den psykiske helsen til arbeidstakere med lav sosioøkonomisk status

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Et arbeidsmarked i løpende utvikling er blitt en kilde til stress, angst og andre psykiske problemer for mange mennesker. Arbeidstakere med lav sosioøkonomisk status er særlig utsatt for psykososial risiko på arbeidsplassen, og denne situasjonen er blitt forverret av covid-19 og utviklingen i kjølvannet av digitaliseringen.

I en ny rapport analyserer EU-OSHA den europeiske forskningen på området, trekker konklusjoner og gir tips til politiske beslutningstakere. Publikasjonen inneholder eksempler på god praksis enten i organisasjoner eller sektorer som med hell har forebygget og håndtert psykososiale risikoer for arbeidstakere med lav sosioøkonomisk status.

Les mer i rapporten og sammendraget «Eksponering for psykososiale risikoer og psykiske helseresultater hos europeiske arbeidstakere med lav sosioøkonomisk status».

Ytterligere innsikt i psykososiale risikoer på arbeidsplassen finnes på vår oppdaterte nettside om psykososiale risikoer og psykisk helse.

Interessert i et annet perspektiv? Ta en titt på Eurofounds nye rapport om psykososiale risikoer for arbeidstakernes velferd: Erfaringer fra covid-19-pandemien