Hovedpunkter
20/11/2019

Psykososial risiko og stillesittende arbeid: hyppig rapporterte risikofaktorer i ESENER-undersøkelsen fra 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Arbeid med vanskelige personer, repetitive arm- og håndbevegelser og løfting og flytting av mennesker eller tunge ting rapporteres fortsatt hyppig som risikofaktorer for arbeidstakernes helse over hele Europa. Dette er ifølge de første funnene fra Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-3).

2019-funnene er basert på intervjuer som er gjennomført i over 45 000 bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer i 33 land i Europa.

Tilleggsspørsmålene i 2019-undersøkelsen gir ny innsikt i framvoksende HMS-risikoer – for eksempel konsekvensene av digitaliseringen og av stillesittende arbeid, som ESENER-3 nå viser er den tredje vanligste risikofaktoren som rapporteres av bedrifter i Europa.

En sammenligning med resultatene av ESENER-2 fra 2014 avslører trender på både nasjonalt plan og på EU-plan, ikke bare når det gjelder risikofaktorer, men også i styringen av HMS-arbeidet og fremmende og hemmende faktorer i den forbindelse. Arbeidstakermedvirkningen i håndteringen av psykososiale risikoer har for eksempel gått ned i flere land til tross for at en medvirkningsbasert tilnærming anses som viktig for å håndtere disse stadig mer utbredte risikoene. På den annen side er det oppmuntrende at andelen virksomheter som gjennomfører risikovurderinger, har økt i enkelte land.

Denne unike datakilden er et uvurderlig verktøy som er designet for å danne grunnlag for utviklingen av ny politikk og hjelpe arbeidsplassene med å håndtere HMS mer effektivt. En rekke publikasjoner og et helt nytt verktøy for visualisering av resultatene fra undersøkelsen vil være tilgjengelig fra 2020.

Les mer om de første funnene fra ESENER-3

Vis nettsiden vår for å lære mer om ESENER