Beskytte dem som beskytter oss: prioritering av ansatte i helse- og sosialsektoren

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Vår nye temaseksjon om Helse- og sosialsektoren og arbeidsmiljø og helse (HMS) er nå publisert!

Den gir en innføring i den pågående forskningen om hvordan trygge og sunne arbeidsplasser kan oppnås for yrkesutøvere i sektoren.

Seksjonen vil samle de viktigste funnene fra EU-OSHAs forskningsprosjekt om «Helse- og sosialomsorg og arbeidsmiljø og helse». Den oppdateres jevnlig og kommer til å fylles med nye ressurser og publikasjoner.

La oss sørge for at arbeidstakere i denne viktige sektoren blir godt ivaretatt – ta en titt nå!