You are here

Hovedpunkter
14/03/2018

Forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer: EU-OSHA lanserer en ny seksjon på nettstedet

Ifølge nyere anslag er arbeidsrelaterte sykdommer årsak til rundt 200 000 dødsfall hvert år i Europa. Arbeidsrelaterte sykdommer og skader koster Den europeiske union 476 milliarder euro årlig, som kan reduseres med rett strategi, politikk og praksis innen HMS. EU-OSHA prioriterer bevisstgjøring om disse sykdommene, inkludert arbeidsrelatert kreft.

EU-OSHAs forskning har som mål å sørge for et kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og bidra til å dele god praksis om forebygging og rehabilitering. Nyere forskning fra EU-OSHA har fokusert på varslings- og overvåkingssystemer innen HMS, arbeidsrelaterte sykdommer forårsaket av biologiske agenser og tilbakevending til arbeidet for arbeidstakere etter kreftbehandling.

Les mer om EU-OSHAs prosjekter om arbeidsrelaterte sykdommer i den nye seksjonen på nettstedet