Forebyggende tjenester sett fra arbeidsmiljøeksperters perspektiv

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

I et nytt diskusjonsnotat retter arbeidsmiljøeksperter søkelyset på de sterke og svake sidene ved forebyggende tjenester i forskjellige land i Europa. Artikkelen tar for seg arbeidsmiljøeksperters perspektiv på den aktuelle debatten om hvilken rolle interne og eksterne forebyggende tjenester spiller når det gjelder å sikre at arbeidsmiljølovgivningen blir fulgt.

Den foreslår også hvordan forebyggende tjenester kan bli bedre, blant annet med mer harmonisert utdanning og opplæring av arbeidsmiljøpersonale i hele Europa, involvering av generalister og spesialister på arbeidsmiljø i organisasjoner og mer investering i akademisk forskning og datatilgjengelighet.

Informasjon ble samlet inn fra arbeidsmiljøpersonell som er en del av European Network of Safety and Health Professional Associations (ENSHPO).

Les mer i artikkelen Forebyggende arbeidsmiljøtjenester: arbeidsmiljøeksperters perspektiv

Oppdag vårt temaavsnitt Bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter