Hovedpunkter
09/06/2020

Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: erfaringer fra forskning og god praksis

© iStock.com/andresr

En ny rapport oppsummerer funnene fra EU-OSHAs flerårige prosjekt som gransker forskning, policy og praksis for forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, med formål om å støtte utviklingen av strategier for å håndtere dette svært utbredte HMS- og helseproblemet på Europas arbeidsplasser.

Rapporten identifiserer en rekke hull på policy- og arbeidsplassnivå, og forklarer hvorfor arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser fremdeles er et stort problem til tross for den forebyggende innsatsen. Videre gir den anbefalinger for hvordan vi kan forbedre mangler i dagens tilnærminger. I dette øyemed ble spesifikk lovgivning og veiledning for implementering, fokus på risikovurdering, forebygging og ergonomi, deling av god praksis og arbeidstakermedvirkning identifisert som svært viktig.

Finn ut mer i den fullstendige rapporten og sammendraget av Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: fra forskning til praksis. Hva kan vi lære?

Besøk den dedikerte nettsiden for vår forskning om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser