Hovedpunkter
23/04/2019

Praktiske verktøy for håndtering av farlige stoffer presentert på et flerspråklig infoark

En publikasjon på 10 språk med råd om eksisterende praktiske verktøy og veiledning om farlige stoffer på arbeidsplassene. Den ser på betydningen av slike ressurser når det gjelder å begrense arbeidstakernes eksponering for skadelige stoffer. Infoarket beskriver og inneholder lenker til mange eksisterende verktøy fra en database som kan brukes til effektiv HMS-styring.

Gå til nettstedet Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer  og last ned infoarket på ditt språk.