Hovedpunkter
07/08/2019

HMS-risikoer og hvordan du kan forhindre dem: 25 år med bevisstgjøring om HMS

Å øke bevisstheten om risikoene som arbeidstakere står overfor og hvordan de kan forhindre dem står sentralt i EU-OSHAs misjon. I løpet av de siste 25 årene har organisasjonen og dets partnere nådd målgrupper gjennom Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer, Den europeiske uken for sikkerhet og helse på arbeidsplassen og mange andre bevisstgjøringsaktiviteter.

Å engasjere målgrupper er nøkkelen til suksess for denne innsatsen for bevisstgjøring og for å fremme trygg og sunn praksis på Europas arbeidsplasser. Napo – den livsglade forkjemperen for HMS – gjør nettopp dette i en serie med språk-frie animasjonsfilmer som kombinerer en humoristisk tilnærming med viktige HMS-budskap.

Les vår nye artikkel for å lære mer om EU-OSHAs innsats for bevisstgjøring

Finn ut mer om vår nåværende kampanje for et sikkert og godt arbeidsmiljø

Lær mer om Napo og konsortiet av HMS-organisasjoner som står bak filmene