Hovedpunkter
13/12/2019

Mens én Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanje avsluttes … er en ny i emning

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Etter et vellykket toppmøte som avslutning på kampanjen vil EU-OSHA takke alle partnerne for deres bidrag til kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer i 2018-19. Det er takket være deres iherdige innsats at kampanjen har vært så effektiv.

Forberedelsene er allerede godt i gang for den neste kampanjen. Kampanjen for 2020-22 — Gode arbeidsplasser letter byrden — fokuserer på muskel- og skjelettlidelser, et problem som til enhver tid rammer millioner av arbeidstakere over hele Europa.

Les mer om den neste kampanjen

Se våre nyeste ressurser om muskel- og skjelettlidelser