You are here

Hovedpunkter
29/06/2018

OiRA-kontorverktøy integrert i Italias nasjonale lovgivning

Innenfor rammen til EU-OSHAs virksomhet relatert til det nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøyet (OiRA), har OiRA-kontorverktøyet nylig blitt integrert av det italienske arbeids- og sosialdepartementet i den nasjonale HMS-lovgivningen (artikkel 17 og 28 i dekret av 9. april 2008, nr. 81). Målet er å hjelpe arbeidsgiverne, spesielt svært små og små bedrifter, med å implementere risikovurdering og lage den dokumentasjonen loven krever.

Det italienske OiRA-kontorverktøyet er utviklet av en tredelt nasjonal arbeidsgruppe som ble utnevnt av det italienske departementet og ledet av INAIL Før implementeringen ble verktøyet godkjent av den faste konsultasjonskommisjonen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen den 3. mai 2018.

Det italienske initiativet gjør det obligatorisk å bruke OiRA til risikovurdering på kontorarbeidsplasser og er en svært viktig anerkjennelse av OiRA generelt og et godt eksempel på hvordan verktøyet kan hjelpe arbeidstilsyn med å nå ut til bedriftene.

Utforsk det italienske OiRA-kontorverktøyet

Mer informasjon (på italiensk)