Hovedpunkter
26/02/2020

OiRA – global bilprodusent utnytter allsidigheten av risikovurderingsverktøyet

© EU-OSHA / Filip De Smet

Vår nye casestudie viser hvordan en multinasjonal bilprodusent har tilpasset EU-OSHAs fritt tilgjengelige, interaktive, nettbaserte risikovurderingsplattform – OiRA – til sine egne behov. Resultatet? En svært individualisert, kostnadseffektiv løsning for risikovurdering i forhold til helse, miljø og sikkerhet for hele selskapet.

Tilnærmingen tillater arbeidstakermedvirkning og global implementering av verktøyet, og det kan overføres til ethvert stort selskap som ønsker å forbedre og standardisere risikostyring.

Les casestudien nå for å finne ut mer

Finn mer informasjon om OiRA prosjektet