Hovedpunkter
10/09/2020

Eksoskjeletter – hvordan kan de bidra til forebygging av muskel- og skjelettplager?

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Eksoskjeletter er slitesterke hjelpemidler som kan redusere den fysiske belastningen på arbeid. De kan være en løsning der andre tekniske, organisatoriske eller ergonomiske anordninger ikke er nok. Likevel er de i begrenset grad i bruk. Menneskesentrert design og biomekanisk risikovurdering er viktig for å sikre aksept og videre utbredelse av disse anordningene, og at de blir et effektivt middel for forebygging av muskel- og skjelettplager.

En ny artikkel tar for seg funnene i et samarbeidsprosjekt i regi av INAIL-IIT, der man har sett på eksoskjeletter og hvordan man kan utnytte deres potensial for å redusere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager maksimalt.

Last ned diskusjonsartikkelen om eksoskjeletter og forebygging av muskel- og skjelettplager

Finn ut mer om innvirkningen av eksoskjeletter på arbeidsmiljøet

Lær mer om EU-OSHAs forskning på muskel- og skjelettplager