Nå kan OiRA bidra til å håndtere vold fra tredjeparter på arbeidsplassen

Image

© EU-OSHA

Vold fra tredjeparter, som kunder, pasienter, elever eller offentligheten, påvirker et bredt spekter av sektorer og yrker.

Vi lanserer et nettbasert risikovurderingsverktøy – Online interactive Risk Assessment (OiRA) – for å hjelpe bedrifter med å identifisere og håndtere helse- og arbeidsmiljørisikoer knyttet til vold fra tredjeparter og iverksette egnede forebyggende tiltak for å beskytte sine ansatte.

Verktøyet tilbyr et lett tilgjengelig og brukervennlig grensesnitt som muliggjør en skreddersydd risikovurderingsprosedyre for forskjellige arbeidsmiljøer, samtidig som det følger relevant EU-lovgivning og EU-retningslinjer.

Våre nasjonale OiRA-partnere oppfordres til å tilpasse verktøyet eller bruke informasjonen til å utvikle sektorspesifikke verktøy.

Utforsk verktøyet

Lær alt du trenger å vite om OiRA