Nye teknologier for tryggere og sunnere arbeidstakere: potensialet for smarte digitale systemer for arbeidsmiljøovervåking

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Smarte digitale systemer har kommet for å fremme helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). Bruk av teknologier som kunstig intelligens, wearables og utvidet virkelighet vil bli stadig mer vanlige på arbeidsplasser for å sikre et godt arbeidsmiljø og helse.

Hvis du vil utvide din kunnskap om smarte digitale teknologier, lanserer vi tre nye rapporter.

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: typer, roller og formål undersøker de ulike typene, rollene og risikoene knyttet til overvåkingsteknologier som IKT, kameraer, wearables og smart personlig verneutstyr for å minimere skader og fremme arbeidsmiljø og helse.

Mens slike teknologier blir stadig mer vanlige på arbeidsplassen, er deres distribusjon fortsatt treg og begrenset, noe som granskes i Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: optimering av opptaket

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: muligheter og utfordringer kommer med viktige konklusjoner for politikkutforming og beslutningstakere om hvordan potensialet til disse systemene kan forbedres og potensielle feil kan minimeres.

Dette prosjektet er i tråd med den kommende «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen 2023–25 som fokuserer på hvordan nye digitale teknologier påvirker arbeidet og arbeidsplasser.