Hovedpunkter
24/09/2019

Nytt nettbasert risikovurderingsverktøy hjelper foretak i hotell- og restaurantbransjen å beskytte arbeidstakerne

Et nytt OiRA-verktøy for hotell- og restaurantbransjen er lansert. Verktøyet ble utviklet av Hotrec og EFFAT, med støtte fra EU-OSHA, og har blitt validert på EU-plan.

Gli- og snubleulykker, forbrenninger, farlige stoffer og stress er blant de mange risikoene arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen står overfor. Dette nye verktøyet gjør at nasjonale OiRA-partnere og partene i arbeidslivet kan ruste foretak i hotell- og restaurantbransjen så de kan vurdere risikoer og utarbeide en handlingsplan for å håndtere dem.

Se det nye OiRA-verktøyet for hotell- og restaurantbransjen, og utforsk det nødvendige EU-regelverket for risikovurderingen

Sjekk ut alle OiRA-verktøy for hotell- og restaurantbransjen

Last ned EU-OSHA-publikasjoner knyttet til hotell- og restaurantbransjen