Hovedpunkter

Back to highlights

Nytt lovforslag for å beskytte europeiske arbeidere mot asbest

Image

© European Parliament EMPL Committee

28. september 2022 vil Europakommisjonen vedta en rapport og legge frem et lovforslag om beskyttelsen av arbeidere mot risikoer knyttet til eksponering for asbest på arbeidsplassen, som en endring til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/148/EF om beskyttelse av arbeidstakere mot helsefare relatert til eksponering for asbest. Lovforslaget har som mål å oppdatere de eksisterende bindende grenseverdiene for yrkesrelatert eksponering for asbest, med hensyn til den siste vitenskapelige utviklingen og tekniske fremskritt.

Asbest er et svært farlig kreftfremkallende stoff, og til tross for EU-forbudet i 2005, fortsetter det å utgjøre en betydelig trussel mot offentlig helse og arbeidere, spesielt i bygningsbransjen og i vedlikeholds- og avfallssektoren. En integrert tilnærming over flere policyområder, inkludert sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS), er nødvendig for å håndtere den skjebnesvangre arven etter asbest.

Europakommisjonen og Det europeiske arbeidsmiljøorganet henvender seg til sine nettverk og interessenter for å engasjere seg i initiativer som arbeider mot en asbestfri fremtid, samt å beskytte helse og sikkerhet på arbeidsplassen for de som potensielt er eksponert for asbest. 

Les Europakommisjonens pressemelding og se ressursene.

Det europeiske arbeidsmiljøorganets «Praktiske verktøy og veiledning om farlige stoffer» tilbyr mer enn 70 ressurser knyttet til asbest og HMS.

En OSHwiki-artikkel forklarer historien til asbest og dens helsevirkninger.