You are here

Hovedpunkter
21/03/2019

Infoarket om produserte nanomaterialer – ulike språkversjoner er nå tilgjengelig

Som en del av kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer har EU-OSHA laget et infoark om et viktig tema på dette området.

Produserte nanomaterialer på arbeidsplassen gir informasjon og råd om håndtering av risikoene ved denne teknologien, som er i rask utvikling. Nanomaterialer brukes på mange områder og kan være giftige på flere måter. Dette infoarket presenterer nøkkelfakta og er nå tilgjengelig på 17 språk.

Gå til nettstedet Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer  og last ned infoarket på ditt språk.