Nye indikatorer og funksjoner å oppdage i OSH Barometer-verktøyet

Image

Det er enklere enn noen gang å navigere i OSH Barometer-datavisualiseringsverktøyet for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) i Europa. Store HMS-indikatorer er nå delt opp og gruppert etter «Ulykker, sykdommer og velvære» og «Arbeidsforhold og forebygging». Den nye indikatoren for arbeidsrelaterte sykdommer viser de siste internasjonale estimatene for virkningen av arbeid på store grupper av sykdommer for EU-27. Det oppdaterte verktøyet tilbyr nå også informasjon om regulering og internasjonale organisasjoner og programmer som jobber med HMS.

Endelig, nasjonale data kan nå sammenlignes med 1 eller 2 andre land samt med tidligere år. Brukere kan også generere grafikk og laste ned en rapport over alle data per land.

Få tilgang til datavisualiseringsverktøyet OSH Barometer