Hovedpunkter
05/12/2019

E-verktøyet for farlige stoffer er nå skreddersydd for 7 land

Blant de mange ressursene som tilbys i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–19, er EU-OSHAs e-verktøy om farlige stoffer og kjemikalier, som gir bedriftene den informasjonen og de rådene de trenger for å kunne foreta en helse- og sikkerhetsvurdering og håndtere relaterte farer. 

Denne interaktive nettbaserte veiledningen er spesielt beregnet på små og mellomstore bedrifter som ikke har noen spesiell kunnskap om farlige stoffer, og inneholder skreddersydd, lettfattelig bakgrunnsstoff og informasjon om god praksis når det gjelder risikoer, merking, lovgivning, forebyggende tiltak og mye mer.

På grunnlag av et spørreskjema vil e-verktøyet generere en rapport som er tilpasset situasjonen i din bedrift, om håndtering av farlige stoffer og komme med anbefalinger om forbedringer. 

I tillegg til EU-versjonen på engelsk er dette verktøyet nå tilpasset for Island, Norge og Portugal. Vi arbeider med å gjøre klar versjoner for flere land: Østerrike, Estland, Romania og Slovenia.

Utforsk e-verktøyet for farlige stoffer

Besøk vår nettseksjon om farlige stoffer