Hovedpunkter
22/01/2019

Nye data om eksponering for farlige stoffer på arbeidsplassen

Denne publikasjonen beskriver utviklingen av nye metoder for å anslå hvor mange arbeidstakere som eksponeres for farlige stoffer i EU, og hvor alvorlig eksponeringen er. Studien hadde som mål å identifisere hvilke stoffer og hvilke bransjer som utgjør størst risiko for arbeidstakerne, samt å undersøke trender over tid.

Hensikten var ikke bare å få en oversikt over bruken av farlige stoffer, men også å utvikle en metode som kan brukes igjen for å følge med på framtidige trender og utviklinger.

Les rapportsammendraget

Les hele rapporten i OSHwiki

Se PowerPoint-presentasjonen

Gå til nettstedet Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer