Hovedpunkter
17/01/2019

Nye landrapporter går nærmere inn på ulike tilnærminger til helse og sikkerhet i SMB-er i hele EU

EU-OSHAs nyeste landrapporter ser nærmere på HMS-ordninger i små og svært små bedrifter i forskjellige bransjer i ni EU-medlemsstater: Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Italia, Romania, Sverige og Storbritannia.

Ett sett av landrapportene undersøker erfaringene med HMS-arbeid blant både arbeidstakere og bedriftseiere/ledere og avdekker rådende holdninger til og motivasjon for HMS-arbeid. Det andre settet gir en oversikt over hvordan HMS-aktører, myndigheter og HMS-institusjoner kan støtte HMS-arbeidet i de små og svært små bedriftene, og ser nærmere på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i ulike nasjonale og sosioøkonomiske sammenhenger.

De medfølgende PowerPoint-presentasjonene gir en oversikt over EU-OSHAs større SMB-prosjekt og hvordan resultatene kan bidra til utviklingen av effektive retningslinjer og strategier for HMS i de små og svært små bedriftene, de mest sårbare virksomhetene i Europa.

Se nærmere på prosjektets resultater og landrapportene:

Sikkerhet og helse i små og svært små bedrifter i EU: fra arbeidsplassens synspunkt

Fra politikk til praksis: retningslinjer, strategier, programmer og tiltak som fremmer HMS i små og svært små bedrifter

Se presentasjonene for et sammendrag av SMB-prosjektet for HMS-eksperter og ikke-eksperter

Finn ut mer om HMS i SMB-er

Foto av Shridhar Gupta på Unsplash