Hovedpunkter

Back to highlights

La oss snakke om muskel- og skjeletthelse: engasjement med ledere og (fremtidige) arbeidstakere

Image

Photo by Adam Winger on Unsplash

Opplæringsøkter og gruppesamtaler på arbeidsplassen eller fag- og yrkesopplæringen vil kunne dra nytte av disse praktiske Samtalestartere om muskel- og skjelettlidelser. Disse samtalestarterne tar for seg forskjellige scenarier på arbeidsplassen som det er lett å kjenne seg igjen i (f.eks. frisør og maskindrift) og utforsker dagligdagse temaer som effekten av å stå i mange timer eller håndtere tunge laster. De gir praktiske tips om forebygging av muskel- og skjelettlidelser og råd til både ledere og arbeidstakere for rask og effektiv kommunikasjon om muskel- og skjeletthelse.

Napo på arbeidsplassen – Forstå muskel- og skjelettlidelser bruker korte, muntre videoer som et springbrett for samtaler, med veiledning gjennom strukturerte aktivitetsøkter.

Verktøy- og ressursdatabasen inneholder veiledning, casestudier og visuelt materiale for utdanning og unge arbeidstakere

Ta en titt på ressursene om muskel- og skjeletthelse for fremtidige generasjoner