Hovedpunkter
06/05/2019

Svært små og små bedrifter er blant de mange som nyter godt av EU-OSHAs aktiviteter

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Små og svært små bedrifter utgjør den desidert største delen av alle virksomheter i Europa og sysselsetter rundt halvparten av arbeidsstyrken. Allikevel er arbeidstakerne i disse bedriftene spesielt utsatt for arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer.

Ved hjelp av bevisstgjøring og tilgjengeliggjøring av praktiske ressurser har EU-OSHA med sine partneres hjelp hjulpet hundretusenvis av små og svært små bedrifter – og mange andre – og ser fortsatt etter innovative måter å nå ut til sin kjernemålgruppe på.

Les vår nye artikkel for å finne ut mer om hvem som nyter godt av EU-OSHAs arbeid

Finn ut mer om HMS-utfordringene for svært små og små bedrifter