Håndtering av HMS i overnattings- og serveringsvirksomheten

Image

© shorex.koss - stock.adobe.com

Overnattings- og serveringsvirksomhet er en viktig sektor for EUs økonomi, ettersom 98 prosent av disse selskapene er familiedrevne mikrobedrifter.

Denne sektoren har mange helse- og arbeidsmiljørisikoer (HMS): fra fysiske risikoer knyttet til repeterende hånd- eller armbevegelser, skli-, snuble- og fallulykker samt maskinulykker, til psykososiale risikoer forbundet med håndtering av kunder og stramme tidsfrister. Regelmessige risikovurderinger i denne sektoren er litt under EU-gjennomsnittet, men tallene varierer betydelig mellom medlemsstatene.

EU-OSHAs Europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER) har fordypet seg i problemstillingen og studert hvordan europeiske organisasjoner håndterer helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplasser innen overnattings- og serveringsvirksomheten.

Rapporten presenterer en dybdeanalyse av ESENER-funnene for sektoren, samt en litteraturgjennomgang og intervjuer med sektorens parter. Basert på disse inkluderer rapporten sektorspesifikke tiltak for å forbedre risikostyring innen overnattings- og serveringstjenester, politiske anbefalinger samt en analyse av konsekvensene av Covid-19.

Ta en titt på rapporten og sammendraget av Overnattings- og serveringsvirksomhet – bevis fra ESENER og en løpeseddel for å finne ut mer om undersøkelsen.

Vårt OiRA-prosjekt tilbyr rundt 25 nettbaserte risikovurderingsverktøy for HORECA-sektoren.