Hovedpunkter
23/06/2020

Håndtering av muskel- og skjelettlidelser i helsevesenet

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fysisk krevende arbeid, som håndtering av pasienter, er en viktig risikofaktor for muskel- og skjelettlidelser, noe som gjør at de er en stor bekymring for helsepersonale, der vond rygg og smerter i armer ofte er rapporterte problemer. Så hvordan kan vi takle muskel- og skjelettlidelser i denne bransjen?

Diskusjonsnotatet vårt gir en oversikt over muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplasser i helsevesenet, gjennomgår risikofaktorene og drøfter effektive tiltak for å forhindre, redusere og håndtere muskel- og skjelettlidelser.

Last ned diskusjonsnotatet

Sjekk andre relaterte publikasjoner og nettdelen vår om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser