Er det for varmt til å jobbe? Spør Napo hvordan du kan bekjempe varmestress!

Image

© napofilm.net

Klimaendringene er allerede en realitet, og dette kan ha negative konsekvenser for arbeidstakeres arbeidsmiljø og helse.

Arbeidstakere på tvers av mange sektorer kan påvirkes av økende omgivelsestemperaturer, noe som resulterer i varmestress. Utendørsarbeidere innen landbruk eller bygg og anlegg er mest utsatte, men innendørsarbeidere kan også være i faresonen.

Den nye videoen Napo i ... for varmt til å jobbe! gir oss i vanlig humoristisk stil et innblikk i hva som må gjøres for å håndtere varmestress på arbeidsplassen og beskytte arbeidstakere. Tiltakene inkluderer en tilpasning av arbeidstiden, økt vanninntak, beskyttelse mot solen osv.

EU-OSHA har også publisert en veileder om varme på arbeidsplassen «Heat at work – Guidance for workplaces» som kommer med praktiske råd om håndtering av risiko knyttet til arbeid i varme omgivelser.

La oss holde hodet kaldt og bekjempe varmestress på arbeidsplassen – ‏med litt hjelp fra vår morsomme venn Napo i ... for varmt til å jobbe!