Den internasjonale kvinnedagen: Arbeidsplasser kan bidra til å oppdage og støtte ofre for vold i hjemmet

Image

© Jose - stock.adobe.com

Denne 8. mars bekrefter EU-OSHA sin støtte til kvinners og jenters rett til å leve og jobbe uten vold både på nett og i det virkelige liv.

Vi støtter UN Womens oppfordring om å håndtere vold mot kvinner i digitale rom. Å ta i bruk en tilnærming til innovasjon og teknologi som øker kvinners bevissthet om deres rettigheter, er avgjørende.

Vi benytter anledningen til å lansere et arbeidsdokument om virkningen av vold i hjemmet på arbeidsplassen. Misbruk påvirker ofrenes helse, velvære og produktivitet. Det fører ofte til karriereavbrudd og kan også påvirke medarbeidere og arbeidsgivere.

Arbeidsdokumentet vårt presenterer EUs og nasjonale politiske rammeverk, og gir konkrete forslag til arbeidsplasstiltak for å oppdage kvinner i fare og støtte ofre.

Hvis du vil vite mer om kvinner og sikkerhet og helse på arbeidsplassen, kan du se vår temadel og våre OSHWiki-artikler.