Hovedpunkter
08/03/2019

Den internasjonale kvinnedagen: Likestilling på arbeidsplassen i et mer sosialt Europa

I år er temaet for den internasjonale kvinnedagen nyskapende måter å fremme likestilling og styrke kvinners posisjon på. Effektive strategier for å oppfylle såpass utfordrende mål er knyttet til bevisstgjøring om sikkerhets- og helserisikoene for kvinner på arbeidsplassen og fortsatt innsats for å minske sysselsettingsgapet mellom kvinner og menn.  

Innenfor rammen av den pågående Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen “Håndtering av farlige stoffer”, arbeider EU-OSHA også med eksponering som kvinner i tjenesteytende yrker og kvinnedominerte yrker utsettes for.

Kvinneandelen i arbeidsmarkedet har økt de siste årene i hele Europa, men det er fortsatt mer sannsynlig at kvinner i tillegg blir involvert i omsorg for barn og eldre.

Initiativet for balanse mellom arbeid og fritid inngår i den europeiske søylen for sosiale rettigheter og oppfordrer til at omsorgsansvar i større grad må fordeles mellom kvinner og menn. I januar inngikk Europaparlamentet og Rådet en foreløpig avtale om Europakommisjonens forslag til et nytt direktiv om balanse mellom arbeid og fritid for foreldre og omsorgspersoner.

Lær mer om Kvinner og sikkerhet og helse på arbeidsplassen