Den internasjonale kvinnedagen 2024: Satsing på kvinner på arbeidsplassen

Image

© bnein - stock.adobe.com

På den internasjonale kvinnedagen 2024 har EU-OSHA publisert et nytt diskusjonsnotat som ser på kjønnsdimensjonene ved hjemmearbeid og de viktigste utfordringene kvinner står overfor.

Artikkelen belyser hva det vil si å gå over til hjemmearbeid og hybridmodeller, og avdekker hvordan disse endringene i uforholdsmessig stor grad påvirker kvinners trivsel og integrering på arbeidsmarkedet.

Den etterlyser kjønnssensitive reguleringsreformer og mer forskning på kjønnsskjevheter i næringslivspolitikken og den nasjonale politikken. 

Utforsk diskusjonsnotatet En nærmere titt på kjønnsdimensjonen ved fjernarbeid: konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Få mer innsikt i vår temaseksjon om kvinner og arbeidsmiljø.