Infografikk blant nye ressurser om arbeid på digitale plattformer

Image

© EU-OSHA

Arbeid på digitale plattformer omfatter et bredt spekter av jobber og arbeidstakere som står overfor svært ulike arbeidsmiljøutfordringer. Som et supplement til eksisterende ressurser for å øke bevisstheten om dette prioriterte området i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen deler EU-OSHA:

En infografikk som gir et raskt overblikk over fakta og tall, de viktigste sektorene, mulighetene, utfordringene og initiativene for å sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet ivaretas når de arbeider på digitale plattformer.

En PowerPoint- presentasjon som ser på hva arbeid på digitale plattformer har å si for HMS. Presentasjonen finnes på flere språk.

Finn alt du trenger å vite om arbeid på digitale plattformer