Hovedpunkter

Back to highlights

Forbedring av helse og sikkerhet for arbeidstakere i bransjen personlige tjenester og tjenester til husholdningene i Belgia

Image

Photo by Tima Miroshnichenko

Tjenestekupong-bransjen (på EU-plan også omtalt som personlige tjenester og tjenester til husholdningene) har over én million kunder i Belgia (én firedel av alle husstander) og har dermed blitt svært viktig siden oppstarten i 2004. Imidlertid har arbeidstakerne i det siste blitt stilt overfor stadig flere HMS-problemer.

I et nytt drøftingsdokument får vi en oversikt over disse HMS-utfordringene og anbefalinger for å bedre de ansattes velferd, blant annet gjennom opplæring og god praksis.

Disse funnene kan være av interesse for andre medlemsstater som ikke har denne typen informasjon tilgjengelig. De vil også være et bidrag til de europeiske partene i arbeidslivet i deres HMS-innsats for denne bransjen.

Les drøftingsdokumentet Velferd på arbeidsplassen i tjenestekupong-bransjen i Belgia

Lær mer om dette initiativet i denne OSHwiki-artikkelen

Share this on: