Virkningen av digitalt plattformarbeid på helse- og sosialarbeidere

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Helse- og sosialsektoren, som sysselsetter ca. 10 prosent av den totale arbeidsstyrken i mange EU-land, står overfor flere utfordringer for arbeidssikkerhet og helse.

Digitaliseringen og innføringen av plattformarbeid har forandret sektoren ved å skape nye HMS-risikoer og -muligheter i forhold til arbeidstakernes fysiske og psykososiale velvære.

Vår siste artikkel tilbyr viktige faktorer som må settes på radaren til beslutningstakere, inkludert arbeidsstyrkemangfold, en prevalens av kvinner (80 prosent) og en rekke sysselsettingsordninger i sektoren.

Dykk ned i funnene og anbefalingene i diskusjonsnotatet Digitalt plattformarbeid i helse- og sosialsektoren: konsekvenser for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Finn ut mer om digitalt plattformarbeid

Sjekk ut vår tematiske seksjon om Helse og sosial omsorg