Hovedpunkter
28/08/2019

Hvordan blir fremtiden for arbeidsmiljø berørt av nye utviklinger på arbeidsplassen: eksoskjelett og sosial innovasjon

To nye fremsynsartikler utforsker hvordan arbeidsmiljø kan påvirkes av nye utviklinger på arbeidsplassen: en teknisk – om bruk av eksoskjeletter eller assisterende enheter man kan ha på seg, og en ikke-teknisk – om sosial innovasjon på arbeidsplassen.

Jobbens natur og jobborganisasjon endres raskt når teknologier utvikles og ferdighetskravene endres. Nye (ikke-tekniske) måter å jobbe på, for eksempel nye typer organisering og lederskap, medarbeiderdeltakelse og -bemyndigelse eller innovative løsninger på arbeidsplassen, bidrar til å møte medarbeidernes behov ved å gi jobber av god kvalitet, sosial velvære og fleksibilitet med tanke på hvor og når arbeid utføres, endrer hvordan kollegaer kommuniserer, og bryter ned organisatoriske barrierer. Andre teknologier takler fysiske behov. Eksoskjeletter har for eksempel til hensikt å lette fysiske anstrengelser og forhindre at arbeidere utvikler muskel- og skjelettplager.

Men finnes det risikoer knyttet til disse utviklingene, og hva er innvirkningene for arbeidsmiljø? Sjekk fremsynsartiklene våre for å finne ut mer.

Last ned fremsynsartikkelen om sosial innovasjon på arbeidsplassen

Les fremsynsartikkelen om den økende bruken av eksoskjeletter

Sjekk EU-OSHAs nettdel om framvoksende risikoer