You are here

Hovedpunkter
04/05/2017

Hvordan vil endringer innen IKT påvirke arbeidet i framtiden?

EU-OSHA har utgitt en rapport som del av sine pågående framsynsaktiviteter. Rapporten gjelder et prosjekt som ser nærmere på hvordan ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og endringer når det gjelder hvor folk arbeider, kommer til å påvirke helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS).

Rapporten presenterer resultatene fra den første fasen av prosjektet. Målet var å identifisere og beskrive nøkkeltrender og endringsdrivere. Funnene skal brukes i fase 2 til å utarbeide ulike scenarier som skal beskrive mulige og sannsynlige visjoner for arbeidslivet i 2025 og tilknyttede HMS-utfordringer.

Ønsker du å vite hvilke HMS-utfordringer knyttet til IKT vi kan stå overfor i Europa i 2025?

Les rapporten Nøkkeltrender og endringsdrivere for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og arbeidssteder

Les mer om EU-OSHAs framsynsaktiviteter