Hvordan et sterkt arbeidsmiljøstyringssystem kan skape en velværekultur i Europas utdanningssektor

Image

© Pexels

Fra tidlige utdanningssentre til universiteter og kjøreskoler, utdanningssektoren kan være stressende og forårsake redusert mentalt og fysisk velvære. Selv om utdanning kanskje ikke blir sett på som yrkessektoren som er mest utsatt når det gjelder helse og sikkerhet, så kan forebygging av arbeidsrelaterte psykososiale og muskel-skjelettlidelser være av vesentlig betydning. Et sterkt arbeidsmiljøstyringssystem (HMS), inkludert risikobevissthet og -opplæring, kan skape en positiv velværekultur hos de ansatte.

EU-OSHAs nyeste rapport om utdanningssektoren i Europa inkluderer anbefalinger på arbeidsmiljøstyringsområder.

Se rapporten og sammendraget: Utdanning – resultater fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risiki (ESENER)

Finn ut mer om Få arbeidsmiljø inn i utdanningssystemet

Gå til ESENER-datavisualiseringsverktøyet, og få mer informasjon om arbeidsmiljøstyring på europeiske arbeidsplasser