Hovedpunkter
27/09/2019

Hvordan risikoene fra kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen kan håndteres

© INSHT

Kreft anslås å være hovedårsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU. En stor andel av krefttypene kan knyttes til eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen. EU-OSHA har undertegnet initiativet Roadmap on Carcinogens og har forpliktet seg til å skape bevissthet rundt disse risikoene.

Et nytt opplysningsdokument for å fremme Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer-kampanjen  inneholder praktiske råd for å unngå risikoene som kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen utgjør, og koblinger til nyttige ressurser.

Les opplysningsdokumentet – en felles publikasjon godkjent av alle Roadmap on Carcinogens-partnerne

Besøk nettstedet for kampanjen for et sikkert og godt arbeidsmiljø 

Finn flere opplysninger og artikler om arbeidsrelatert kreft