Hovedpunkter
16/12/2019

Hvordan påvirker digitalisering helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS)?

Det utrolige potensialet med digitale teknologier forandrer arbeidsplassen, men hva betyr dette for helse og sikkerhet på arbeidsplassen? Den nye brosjyren gir en oversikt over vårt pågående arbeid med digitalisering – inkludert et nylig framsynsprosjekt – og dets innvirkning på helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS).

Brosjyren belyser hvordan vi kan minimere de potensielle negative HMS-konsekvensene av digitalisering. I tillegg beskriver den hvordan vi kan bruke digitale teknologier for å forbedre forebyggende HMS-arbeid.

Finn ut mer om digitaliseringens konsekvenser for HMS i brosjyren vår

Se språkversjoner av Sammendrag – Framsynsrapport om nye og framvoksende HMS-risikoer i arbeidslivet knyttet til digitaliseringen fram mot 2025

Besøk vår seksjon om digitalisering for å finne ut mer om framsynsprosjektet vårt

Ta en titt på rapporten «The changing nature of work and skills in the digital age» (Endrede ferdigheter og jobber i den digitale tidsalderen) utgitt av Europakommisjonens vitenskaps- og kunnskapstjeneste.