Hovedpunkter
09/10/2019

Hvordan kan vi beskytte sårbare arbeidstakere mot farlige stoffer?

Noen grupper arbeidstakere er mer utsatt enn andre når de står overfor farlige stoffer. Dette kan skje fordi disse arbeidstakerne er uerfarne, uopplyste eller fysisk mer sårbare. Andre årsaker kan være at de ofte bytter jobb, eller arbeider i sektorer der det er liten bevissthet rundt emnet, eller at de har en større eller annen type fysiologisk sensitivitet.

EU-OSHAs nye opplysningsdokument om sårbare arbeidstakere og farlige stoffer kan hjelpe. Det forklarer arbeidsgiveransvaret, påpeker hvilke grupper arbeidstakere som er særlig sårbare, f.eks. unge arbeidstakere, migranter eller gravide – og forklarer hvordan de kan ta hensyn til sine behov gjennom risikovurdering og forebyggende tiltak.

Les opplysningsdokumentet

Besøk nettstedet for kampanjen for et sikkert og godt arbeidsmiljø 

Les mer om utsatte grupper arbeidstakere