Hvordan fremme etterlevelse av HMS-regelverk: en oversikt over Norges strategi

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Den raskt skiftende arbeidsverdenen byr på mange utfordringer når det gjelder overholdelse av forskrifter for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (OSH). Å gjøre det bedre er et langsiktig mål på europeisk og nasjonalt nivå.

EU-OSHA har analysert statusen for nasjonale strategier og tiltak iverksatt for å støtte overholdelse av HMS-regelverk i fem forskjellige land, og har nettopp gitt ut sin første publikasjonsserie med fokus på Norge: en omfattende rapport, casestudier og politiske notater.

Arbeidstilsynet og andre relevante aktører i Norge, for eksempel forebyggende tjenester, har gjennomgått en viktig utvikling de siste årene – også under pandemien – som har forbedret forfremmelse og håndhevelse av HMS_overholdelse.

Finn ut mer ved å se alle publikasjoner om Norgestilnærming til å støtte overholdelse av OSH.

Oppdag vårt temaavsnitt Forbedre samsvar med HMS-regelverk.