Varme på arbeidsplassen: Veiledning for arbeidsplasser — nå tilgjengelig på flere EU-språk

Image

© NAPO

Klimaendringer er en realitet som kan gå på bekostning av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes sikkerhet. Økende temperaturer utgjør en risiko for varmestress, noe som påvirker arbeidstakere i ulike sektorer.

EU-OSHAs praktiske veiledning om Varme på arbeidsplassen — nå tilgjengelig på flere EU-språk — gir praktisk veiledning om hvordan man kan håndtere risikoer forbundet med varmearbeid.

Denne viktige ressursen retter seg mot både arbeidsgivere og arbeidstakere og dekker organisatoriske og tekniske tiltak for å redusere og håndtere varmerelaterte risikoer samt opplæring av arbeidstakere. Den gir også råd om hva man bør gjøre hvis en arbeidstaker viser tegn på varmerelatert sykdom.

I sommer bør vi oppdage de varmerelaterte røde flaggene og ta affære!

Se Varme på arbeidsplassen - Veiledning for arbeidsplasser

Få tilgang til veiledningen i OSHwiki

Hold deg avkjølt med Napo i…For varmt til å jobbe!