Hovedpunkter

Back to highlights

Toppmøtet for «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» 2022: Oppsummering og inntrykk

Image

Kraftig innsikt om forebygging av muskel- og skjelettlidelser fra høytstående eksperter og beslutningstakere gjorde EU-OSHAs toppmøtet for «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» 2022 både engasjerende og virkningsfullt. Konferansen som ble avholdt i Bilbao 14. og 15. november, tiltrakk seg mer enn 400 deltakere og viste hvor mye «Sikre rett belastning»-kampanjen har bidratt til å øke bevisstheten om muskel- og skjelettlidelser, noe som påvirker tre av fem arbeidstakere i EU.

Toppmøtets høydepunkter presenteres i denne oppsummeringen som også inkluderer sammendrag av alle øktene, samt innsikt, konklusjoner og hovedbudskap.

Les sammendraget av toppmøtet for «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen 2022, se opptakene og få tilgang til presentasjonene

Se bilder fra arrangementet