Hovedpunkter
09/12/2019

Toppmøtet for kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» 2019 – referater og opptak fra konferansen er nå tilgjengelig

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Toppmøtet som ble holdt over 2 dager i Bilbao samlet politiske beslutningstakere, sosiale partnere, EU-OSHAs kontaktpunkter, offisielle kampanjepartnere, mediepartnere og andre interessenter for å feire avslutningen av kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer».

Prisene for god HMS-praksis ble delt ut i en veldig emosjonell seremoni, og delegatene utvekslet god praksis, reflekterte over erfaringer og fornyet sitt engasjement for å takle fremtidige utfordringer sammen.

Et sammendrag av konferansen, opptak av alle sesjonene, presentasjoner og bilder er nå tilgjengelig