You are here

Hovedpunkter
09/10/2017

Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2017 nærmer seg

Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø, som markerer avslutningen på kampanjen for 2016–2017, Gode arbeidsplasser hele livet, finner sted 21. og 22. november i Bilbao, Spania. Ledende europeiske eksperter og beslutningstakere drøfter resultatene fra den toårige kampanjen og utveksler god praksis i arbeidet for å fremme sunn aldring på arbeidsplassen.

Samtidig feirer EU-OSHA og partnerne to milepæler: Vår tegneseriefigur Napo som hjelper oss med å fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen, fyller 20 år, og EU-OSHAs ordning med kampanjepartnere fyller 10 år.

Mer om Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen

Hvem er Napo?

Hvem er våre offisielle kampanjepartnere?