You are here

Hovedpunkter
17/08/2017

Veiledninger om god praksis innen landbruk og fiske — nå tilgjengelig!

To innholdsrike bransjeveiledninger om god praksis innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen er nå tilgjengelig for nedlasting på over 20 språk. Veiledningene er utgitt av Europakommisjonen og dekker områder som landbruk, husdyrproduksjon, hagebruk og skogbruk i tillegg til små fiskefartøyer (som utgjør over 80 % av EUs fiskeflåte). Med sine mange eksempler på god praksis innen risikoforebygging, case-studier fra virkeligheten og praktiske ressurser fungerer disse veiledningene ypperlig som retningslinjer for å beskytte arbeidstakerne i disse bransjene mot risiko. Veiledningene er brukervennlige oppslagsverk med ordlister, illustrasjoner og diagrammer.

Last ned veiledningene om god praksis:

Vern av helse og sikkerhet for arbeidstakere innen landbruk, husdyrproduksjon, hagebruk og skogbruk

Europeisk veiledning til risikoforebygging på små fiskefartøyer